Kategorier
Video

nattverdmøte

Kategorier
Video

avlyst

Kategorier
Video

Nms

Kategorier
Video

avlysning av møte

På grunn av høyt smittetrykk i bygda, blir det ikke møte på bedehuset søndag 23.januar.

Kategorier
Video

formiddagsmøte

informasjon om smittevern:

munnbind (kan fås å døra) 🔹Avstand🔹Registrering🔹Fast plass🔹Syke deltar ikke på samlingen

Kategorier
Video

Bibeltime

Kategorier
Video

nattverdmøte

Kategorier
Video

høgtidsmøte

Kategorier
Video

resultat

Kategorier
Video

sarepta