Kategorier

Om Gilja bedehus

Gilja bedehus ligger sentralt til i Gilja, Dirdal.
Dirdal misjonslag er en fellesforening innen Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) som driver arbeid i Byrkjedal, Dirdal, Gilja og Maudal. Arbeidet innebærer kvinneforeninger, barneforeninger, bibelgrupper, barnekor, guttelag, jentelag, yngreslag, ungdomlag og unge voksne. Utenom dette er det Søndagsskolen og andre organisasjoner som er inne og driver det kristne arbeidet på bedehuset.