Innlegg(RSS)

Dirdal Misjonsforsamling er en fellesforening innen Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) som driver arbeid i Byrkjedal, Dirdal, Gilja og Maudal. Arbeidet innebærer kvinneforeninger, barneforeninger, bibelgrupper, barnekor, maksklubb, yngreslag og ungdomlag.

Styret består av:
Olav Erik Dahl, formann
Jørn Helland
Tove Helen Gilje
Bjørg Tøsse Gilje
Glenn Ove Gilje

Samlinger