Innlegg(RSS)

Dirdal misjonslag er en fellesforening innen Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) som driver arbeid i Byrkjedal, Dirdal, Gilja og Maudal. Arbeidet innebærer kvinneforeninger, barneforeninger, bibelgrupper, barnekor, guttelag, jentelag, yngreslag, ungdomlag og unge voksne.

Samlinger