Innlegg(RSS)

Småfellesskap er en mindre gruppe som samles. Gruppen er samlet for å søke og lære mer om Gud. Det finnes ulike grupper. Noen er kalt bibelgruppe, og noen er kalt disipelgruppe.

Hva er en bibelgruppe?
Bibelen gir oss svar på noen av livets mest sentrale spørsmål: Hvor kommer vi fra? Hvorfor lever vi? Hvordan skal vi leve? Hvor går vi hen? Bibelen kan også fortelle oss at alle mennesker en dag skal stå for Guds domstol. Da er det ikke likegyldig hvordan vi har levet og hva vi har trodd på. Det å skaffe seg bibelkunnskap er derfor av avgjørende betydning både for livet og for evigheten.
Bibelgruppe handler og om å se mer av hvem Jesus er for deg hver dag. Det å samles i gruppe er ikke bare for å diskutere, men og for å bygge hverandre opp og be sammen.
Kanskje dette er mange ting som er fremmed for deg, men vi vil at alle bibelgruppene skal være åpne for at folk kan komme akkurat som de er. På samme måte møter Jesus oss og samme måte håper vi at en kristen skal møte de som ikke tror på Jesus som frelser.
I bibelgruppene tas det ofte utgangspunkt i et hefte, bibelvers eller et tema. Noen spiser litt mat sammen og samles sosialt på den måten.
Antallet i bibelgruppe kan variere noe. De fleste gruppene i dalen er rundt 10stk. Bibelgruppene er også variert i alder. Noen har blanding av alle aldre, mens noen går i en gruppe med andre på sin alder. Dersom du har konkrete ønsker kan du nevne det i mailen.
Vil du lære mer om bibelen, bli bedre kjent med Gud så er en bibelgruppe en bra plass og starte.

Hva er en disippelgruppe?
Oppdraget fra Mesteren er rimelig klart for oss som tror. Matt. 28 18-20
18 Da trådte Jesus fram og talte til dem: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. 19 Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler! Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn 20 og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.»

Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler.Disippelgjøringen starter gjerne i mindre fellesskap. Der man kan lære hverandre, søke dypere inn i Guds ord og bli kjent med Jesu vilje for ens liv.
Det er viktig at vi som kristne kan dele liv, dele nederlag, dele seirer og være med å utruste hverandre for oppdraget vi har fått. Som disipler så er vi ikke utlærte og kan alt, men vi har et
ønske om å lære, om å vokse som kristne og å se andre mennesker ta i mot Jesus. Disippel livet betyr et liv nært til Mesteren, gjennom bibel lesing, bønn og fellesskap. I en disippelgruppe
så får vi være med å utfordre hverandre på å lese og å bli kjent i Guds ord og å følge hverandre opp på at vi bruker tid sammen med Gud.

Jesus har kallt oss til et liv i læring, et liv sammen med ham og et fellesskap med andre kristne. Disippel livet leves best og læres best sammen med andre kristne.

Disippelgruppen, fra 10.klasse og oppover, samles annen hver torsdag hjemme hos Hanne og Kurt.
Det er mulig å starte opp disippelgruppe for andre. Dette skjer dersom behovet melder seg.

Vil du være med i en bibelgruppe eller en disippelgruppe?
Send en mail til Tor Steinar Gilje og Magnus J Stokke
[contact-form 3 «Kontaktskjema 3»]

Samlinger