Huskirkene på Gilja

I Gilja huskirker er vi en gjeng med kristne voksne, som ønsker å være medvandrere for ungdommene i bygda. Vi inviterer ungdommene til samlinger i hjemmene våre, og der serverer vi kveldsmat eller annen snacks, har undervisning fra Bibelen, og legger særlig vekt på den gode samtalen.

Vi ønsker at det skal være en arena der det skal være enkelt å snakke om den kristne tro, og der de forhåpentligvis kan få noen svar på spørsmålene de har. Vi ønsker også å bruke tid sammen i bønn.

Målet er å skape et trygt fellesskap der den enkelte blir sett og hørt, og derfor bruker vi også mye tid på relasjonsbygging gjennom samtale, mat og diverse leker. Huskirkene er åpne for alle typer ungdommer, både de som tror mye og de som tror lite. Huskirkene er for 8.klasse og oppover. Denne høsten har vi en huskirke for ungdommene i 8.klasse, og en for 9. og 10. klasse sammen.

Ledere er:

  • Magnus Johan Stokke (kontaktperson) Mob: 92846213
  • Hege Gilje Stokke Mob: 95768164
  • Livar Thorsen Mob: 93265849
  • Rune Nessa Mob: 92384737
  • Berit Helland Mob: 92152202
  • Jofrid K. Gilje Mob: 95268325
  • Tor Steinar Gilje Mob: 93221660
  • Helen Lavik Mob: 91698804