Innlegg(RSS)

NMS møte

Normisjon

Sarepta- Gilja bedehus

Formiddagsmøte

Samlivsskolen

Søndagsmøte

510

Nattverdmøte

Oppstartsuke

510

Sarepta

Litt info

Det planlegges ei oppstartsuke fra 11. – 16 August med Asbjørn Handeland.

Det er og en komité som jobber med en forsamlingsdag på Tonsdatdli 6. september. Merk dere dagene. Forsamlingensdag er istedet for forsamlingsweekenden som vi fant det for vanskelig å gjennomføre med smitteverntiltaka,

Eldre innlegg »

Samlinger