Kategorier

Organisasjoner

Dette er noen av organisasjoner som har møte på Gilja bedehus.
NLM
Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) er en fri og selvstendig misjonsorganisasjon på luthersk grunn. De fleste av dem som er aktive i Misjonssambandet er også medlemmer i Den norske kirke. Utgangspunktet for organisasjonen er Jesu siste befaling:

Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens, Sønnens og Den Hellige Ånds navn og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende. (Matteus 28,18b-20)

Organisasjonen ble grunnlagt i 1891 for å sende misjonærer til Kina. Da organisasjonen måtte forlate Kina etter 2. verdenskrig skriftet organisasjonen navn fra Kinamisjonsforbundet til dagens navn. I dag er NLM en av Europas største misjonsorganisasjoner.
Les mer på nlm.no

NMS
Dett Norske Misjonsselskaps (NMS) arbeid i Norge er i ni regioner. Flere tusen foreninger og grupper er tilknyttet organisasjonen. NMS har også samarbeidsavtale med omlag fem hundre menigheter.
Les mer på nms.no

Samemisjonen
Norges Samemisjon har som formål å formidle det kristne budskapet og å utføre kristent barmhjertighetsarbeid i hele Sápmi – det samiske bosetningsområdet.
Les mer på samemisjonen.no