Kategorier

Maksklubb

Maksklubben

er for barn i 1-4 klasse og i 5-7 klasse. Vi samles på Gilja bedehus annenhver mandag fra ca september til ca mai.
Samlingen er fra 17- 18:15 for de minste og fra 18:00 til 19:15 for de største.
Barna kan velge mellom hobby- tresløyd- lego- eller matgruppe.
De eldste kan også velge utelek.
Den felles samlingen kl 18 har vi for at barna skal kunne bli kjent med Jesus. Vi hører Bibelhistorier og personlige erfaringer med Jesus.
Det er ofte en familiefest som avslutning på våren.
Facebookgruppa heter: Maksklubben på Gilja bedehus.