Kategorier
Video

basar

Kategorier
Video

påske

Kategorier
Video

søndagsmøte

Kategorier
Video

gunnar hamnøy

Kategorier
Video

bibeltime

Kategorier
Video

NMS

Kategorier
Video

gudstjeneste

Søndag blir det felles gudstjeneste i kirka, velkommen til det!

Minner og om årsmøtet på kvelden – se egen plakat.

Kategorier
Video

årsmøte

Kategorier
Video

familiemøte

Kategorier
Video

26.februar