Kategorier

Misjonsprosjekt 2010

Som sendemenighet for Alf Kåre, Kathrine, Ovidie, Håvard og Markus i Bolivia, ønsker Unge Voksne å støtte to prosjekter for skolen Jesus Maestro.

Bilde elevene ved skolestart.

Skolen er tilsvarende en norsk grunnskole. Den har også egen avdeling for mennesker med psykisk utviklingshemming, i tillegg til barnehage. Et par dager før skolestart var det innskrevet 788 elever. Blir antakelig noen flere etterhvert. På skolen er det ca. 60 lærere + ca. 10 personer i administrasjon, renhold, vaktmester etc.
Skolen har opparbeidet seg et svært godt rykte i området, og det er hvert år mange barn som ikke får mulighet til å begynne pga. mangel på kapasitet. Skolen setter fokus på respekt og omsorg for den enkelte. Det er stort fokus på å følge opp den enkelte elev og dens familie.
Grunnleggende ved Jesus Maestro er at hele mennesket skal være i fokus. Dette medfører blant annet at lærerne her får «ekstraoppgaver». I praksis betyr det gjerne ekstra oppfølging av enkeltelever. Noe som slett ikke er noen selvfølge her. Dette er ikke noe som betaler seg rent lønnsmessig for lærerne. Belastningen kan derfor være ganske stor for de. I Norge har vi velfungerende systemer for det meste, mulighet for rask matlaging, kjøring i egen bil osv. Dermed blir tiden etter arbeidstid også betraktelig enklere enn her. For lærerne er det hardt arbeid fra morgen til kveld når alt som følger med det å ha familie kommer i tillegg til lærerjobben.
Etter skoletid er det på ingen måte slutt på aktivitetene på skolen. De to fotballbanene brukes flittig og det arrangeres fotballturneringer som virkelig tas alvorlig. Blant annet involverer en av turneringene flere hundre spillere over mange uker. Et tiltak som har sin bakgrunn i at tiltakshaverne ønsker å gjøre alt for at barn/ungdom ikke så lett blir involvert i rusmisbruk. Ellers er det aktiviteter i kirken som ligger på samme område som skolen.

Rundt 90% av innbyggerne i området rundt skolen/kirka Jesus Maestro er tilflyttere fra høyslettene i Bolivia. Fra områdene rundt La Paz, Oruro, Potosi osv. Minearbeidere og bønder som søker seg til et bedre liv i byen. Raliteten for så alt for mange av dem er at livet ikke blir det spor enklere. Alkohol, misbruk, arbeidsløshet, familier i oppløsning osv. er så veldig utbredt.

Prosjektinformasjon:
Prosjektnavn: Drift av skolen
Prosjektnummer: 10632321
Mål: 45000 kroner
Skolen har cirka 60 ansatte som gjør en veldig god jobb. Norad og NLM støtter fremdeles deler av driften. Målet er at skolen skal få dekket alle lærerlønninger av kommunen.
Foreløpig dekker kommunen cirka 75 % av lønningene.

Prosjektnavn: Lønn til kristendomslærerne
Prosjektnummer: 10668044
Mål: 19800 kroner
Den nasjonale kirken må betale lønn til kristendomslærerne ved Jesus Maestro.
Elevene har to kristendomstimer i uka, og skolen har fire dyktige kristendomslærere som er aktive i kirkene våre.

Dersom du ønsker å støtte disse prosjektene er det bare å overføre penger til kontonummer: 8220 02 90131. Dette kan gjøres via nettbank, brevgiro osv. Det er viktig at den merkes godt med prosjektnummer, prosjektnavn og hvem gaven skal registreres på.

F.eks: Drift av skolen,10632321, Gilja Unge Voksne v/Dirdal Misjonslag

eller: Lønn til kristendomslærerne, 10668044, Gilja Unge Voksne v/Dirdal Misjonslag