Hva er natteverd?

Hva nattverden er

Nattverden er et nådemiddel. Gjennom synlige midler gir Gud oss sin usynlige nåde.

I nattverden får vi del i Jesu legeme som ble brutt til døden for oss, og i hans blod som ble utgydt til syndenes forlatelse

(Matt 26,26-28; 1 Kor 10, 16).

Etter Jesu eget ord holder vi nattverd til minne om hans liv, død og oppstandelse (1 Kor 11,24-25).

Nattverden er et samfunnsmåltid hvor Guds folk forkynner for hverandre det felles frelsesgrunnlag vi har – Jesu forsoning (1 Kor 11,26; 10,17).

Nattverden er en forsmak på det himmelske nattverdmåltid hvor frelste syndere skal “sitte til bords sammen med Abraham, Isak og Jakob»

(Matt 8, 11; 26,29).

Fri nattverd

Troende mennesker har rett til å samles om nattverdbordet også uten at det skjer ved en gudstjeneste eller under ledelse av noen prest. Når vi samles slik, kaller vi det gjerne fri nattverd. Da gis det vanligvis også anledning til bønn og vitnesbyrd.