Kategorier

Kongebarna barnekor.

Velkommen til Kongebarna barnekor!
Alle fra 3 klasse og oppover er kjempe velkommen til Kongebarna barnekor.
Vi øver på Gilja bedehus på Torsdager i partallsuker fra kl 18-18.45.
På øvelsene synger vi mye, så lærer vi litt fra bibelen. Noen ganger opptrer vi på basarer og familiemøter i nærområdet.
Dersom det er noe du lurer på kan du ta kontakt med lederne:
Tone Kristin Dahl: 92246249
Jane Marie Skjærpe: 97116591