Innlegg(RSS)

Info

Bedehusstyret opplyser om at fristen for å søke om lokaler til konfirmasjon neste år er 1.mai i år. Det blir da trekning.

Samlinger