Innlegg(RSS)


Den 7. mars 2017 bestemte årsmøte i Dirdal misjonslag og danne Dirdal misjonsforsamling. Bildet viser det nye styret.

Samlinger