Innlegg(RSS)


Unge Voksne Styret 2009/2010:
Styremedlemmer:
Kurt Askeland(formann)
Hege Stokke
Espen Øvstebø
Tor Steinar Gilje
Berit Helland
Trygve Dirdal

Varamedlemmer:
Evy Østhus
Kristin Tune

Les om Misjonsprosjekt 2010 her

Samlinger