Kongebarna barnekor.

Velkommen til Kongebarna barnekor! Alle fra 3 klasse og oppover er kjempe velkommen til Kongebarna barnekor. Vi øver på Gilja bedehus på Torsdager i partallsuker fra kl 18-18.45. På øvelsene synger vi mye, så lærer vi litt fra bibelen. Noen ganger opptrer vi på basarer og familiemøter i nærområdet. Dersom det er noe du lurer … Fortsett å lese Kongebarna barnekor.